کانون وکلای استان لرستان

اعضا هیات مدیره

مهرداد سبزواری رئیس هیئت مدیره

مسلم محمدیان نایب رئیس

ماشالا میری کلاه کج مسئول مالی 

مهین آروانه دبیر هیئت مدیره

جبار دیرکوند منشی  هیئت مدیره

حجت اله ستاروند عضو هیئت مدیره

محسن فتح الهی عضو هیئت مدیره

 

بازرسان

 

آقایان علیرضا بستامی و اردشیر عبدی پور