کانون وکلای استان لرستان
اسامی وکلاء شیفت مستقر در واحد ارشاد و معاضدت قضایی

نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ: 1399/05/31

اسامی وکلای شیفت مستقر در واحد ارشاد و معاضدت قضایی

       شنبه                                    1 /  6/  99             

 • 1-علي رستمي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 2-فاطمه رشيديان دارايي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 3-محمدمهدي رشنوساعت 8:30 تا 10:30
 • 4-عباس رضائي فولادوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 5-محسن رضای مفردساعت 10:30 تا 12:30
 • 6-روح انگيز رفيعيساعت 10:30 تا 12:30
 • 7-عسگر محمدیانساعت 10:30 تا 12:30

   

       یک شنبه                        2 / 6 /  99                 

 • 8-لیلا شمسهساعت 8:30 تا 10:30
 • 9-فرانك روميانيساعت 8:30 تا 10:30
 • 10-سيده فاطمه نجفي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 11-زهرا امامیساعت 10:30 تا 12:30
 • 12-پريسا زرينيساعت 10:30 تا 12:30
 • 13-صادق ساكيساعت 10:30 تا 12:30
 • 14-کبری محمدی ثابتساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

          دو شنبه                             3/ 6/  99       

      

 • 15-محمد ساكي نياساعت 8:30 تا 10:30
 • 16-خاتون سپه وندساعت 8:30 تا 10:30
 • 17-اعظم سپهوندساعت 8:30 تا 10:30
 • 18-اشرف چگنيساعت 10:30 تا 12:30
 • 19-مهدي اميريساعت 10:30 تا 12:30
 • 20-هايده بابائي رادساعت 10:30 تا 12:30
 • 21-جلال حیدر پورساعت 10:30 تا 12:30

   

     

      سه شنبه                                        4 / 6 /  99         

   

 • 22-پريسا سرداري ساعت 8:30 تا 10:30
 • 23-پريا محمديساعت 8:30 تا 10:30
 • 24-مهين سعادت مهرساعت 8:30 تا 10:30
 • 25-مصطفي سلطاني فردساعت 10:30 تا 12:30
 • 26-پريا سليمانيساعت 10:30 تا 12:30
 • 27-احسان ميرزاييساعت 10:30 تا 12:30
 • 28-نسرین کریمیساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

  چهار شنبه                                            5/  6/  99

 • 29-طيبه سليمانيساعت 8:30 تا 10:30
 • 30-زهرا مهرزادساعت 8:30 تا 10:30
 • 31-رضا ملكشاهيانساعت 8:30 تا 10:30
 • 32-محمد امرایی نسب ساعت 10:30 تا 12:30
 • 33-آزاده شاهي وندساعت 10:30 تا 12:30
 • 34-احمد بشارت فرساعت 10:30 تا 12:30
 • 35-سیده فاطمه موسوی ندروندساعت 10:30 تا 12:30

       

       پنج  شنبه                                      6/  6/  99

 • 36-محمد حسین شاکرمیساعت 8:30 تا 10:30
 • 37-ليلا شمسهساعت 8:30 تا 10:30
 • 38-آرش بختیاری ساعت 8:30 تا 10:30
 • 39-علي صفريساعت 10:30 تا 12:30
 • 40-سعید حیدریساعت 10:30 تا 12:30
 • 41-محمد محمديساعت 10:30 تا 12:30
 • 42-فریده فولادوندساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

   

   

   

  دوشنبه                                          10  / 6 /  99

 • 43-سيده عاطفه طباييساعت 8:30 تا 10:30
 • 44-حاتم عالي زاده امراييساعت 8:30 تا 10:30
 • 45-عيسي عباسي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 46-زهرا عربانيساعت 10:30 تا 12:30
 • 47-مهوش بهرامی ساعت 10:30 تا 12:30
 • 48-حسن عسگري ساعت 10:30 تا 12:30
 • 49-مجيد حاتمي فيضيساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

  سه شنبه                                           11 /6 /  99

 • 50-حمید افشاری کیاساعت 8:30 تا 10:30
 • 51-شادي فاتحي پولادي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 52-اشرف فاضليساعت 8:30 تا 10:30
 • 53-شهاب فراشيساعت 10:30 تا 12:30
 • 54-نصير فرخ نژاد ساعت 10:30 تا 12:30
 • 55-احمد رحیمی ساعت 10:30 تا 12:30
 • 56-بهمن امراييساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

   چهارشنبه                                        12/6 /99

 • 57-سميه فرزانساعت 8:30 تا 10:30
 • 58-مژگان مولايي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 59-آزاده علی پوریساعت 8:30 تا 10:30
 • 60-فرهاد فرخنده پيساعت 10:30 تا 12:30
 • 61-نجميه فروزش نياساعت 10:30 تا 12:30
 • 62-علي فرهاديان ساعت 10:30 تا 12:30
 • 63-حمید گودرزی آرا ساعت 8:30 تا 10:30

   

   

  پنج  شنبه                                          13/6/99     

 • 64-فاطمه فلاح نژادساعت 8:30 تا 10:30
 • 65-جمشيد قادري ساعت 8:30 تا 10:30
 • 66-سامان اکبریساعت 8:30 تا 10:30
 • 67-فاطمه اسماعیلی ساعت 10:30 تا 12:30
 • 68-حمیدرضا فلاحیان ساعت 10:30 تا 12:30
 • 69-حسن رحمتيساعت 10:30 تا 12:3
 • 70-رضا جمشيدي ساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

   

   

  شنبه                                         15/6 /99

 • 71-احمد قلندر ساعت 8:30 تا 10:30
 • 72-ولي كاظميساعت 8:30 تا 10:30
 • 73-بهنام حسن زادهساعت 8:30 تا 10:30
 • 74-كورش كاظمي فردساعت 10:30 تا 12:30
 • 75-سجاد كريميساعت 10:30 تا 10:30
 • 76-سمیه آقایی پورساعت 10:30 تا 12:30
 • 77-فاطمه محمد پورساعت 10:30 تا 12:30

   

   

  یکشنبه                                           16/ 6/  99

 • 78-عزت اله كريميساعت 8:30 تا 10:30
 • 79-معصومه كرمپورساعت 8:30 تا 10:30
 • 80-محسن كوشكيساعت 8:30 تا 10:30
 • 81-گلناز كشوريساعت 10:30 تا 12:30
 • 82-فرانك كهزاديساعت 10:30 تا 12:30
 • 83-فاطمه باز گيرساعت 10:30 تا 12:30
 • 84-اعظم السلطان دولتشاهيساعت 8:30 تا 10:30

   

   

   

   

   

   

  دوشنبه                                      17/  6/  99

 • 85-مريم كشوريساعت 8:30 تا 10:30
 • 86-فاطمه سپهوند ساعت 8:30 تا 10:30
 • 87-حوا جودكيساعت 8:30 تا 10:30
 • 88-محمد نريماني ساعت 10:30 تا 12:30
 • 89-معصومه دهقان پورساعت 10:30 تا 12:30
 • 90-بيژن رحیمی کیاساعت 10:30 تا 12:30
 • 91-صبا تقي پوري ساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

  سه شنبه                                       18 / 6/  99

 • 92-فرزاد سپهوندساعت 8:30 تا 10:30
 • 93-فاطمه سرابيساعت 8:30 تا 10:30
 • 94-احسان ولی پور گودرزیساعت 8:30 تا 10:30
 • 95-سجاد مرادی ورمزیار ساعت 10:30 تا 12:30
 • 96-مهناز پدرامساعت 10:30 تا 12:30
 • 97-مجيد روشن زادهساعت 10:30 تا 12:30
 • 98-معصومه برنورساعت 10:30 تا 12:3

   

   

   

   

   

   

   

  چهارشنبه                                         19/6/99

 • 99-علي حسين خاني كلاه كجساعت 8:30 تا 10:30
 • 100-فرامرز محمديساعت 8:30 تا 10:30
 • 101-سميه نيازيانساعت 8:30 تا 10:30
 • 102-پروين كرديساعت 10:30 تا 12:30
 • 103-سيما حسنوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 104-محمد نقی بیرانوند ساعت 10:30 تا 12:30
 • 105-مهدي الماسيانساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

  پنج شنبه                                           20/6/99

 • 106-حديث ولي پور گودرزيساعت 8:30 تا 10:30
 • 107-بهمن بختياري ساعت 8:30 تا 10:30
 • 108-گودرز بهرامي ارشدساعت8:30 تا 10:30
 • 109-محمد پايي زادهساعت 10:30 تا 12:30
 • 110-روح اله پاپيساعت 10:30 تا 12:30
 • 111-الهام بيرانوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 112-نسرين مختاري كياساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

   

   

  شنبه                                              22/6 /  99

 • 113-محمدباقر خسرويساعت 8:30 تا 10:30
 • 114-مريم زنجفيلي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 115-زينب ياوريساعت 8:30 تا 10:30
 • 116-مهدي حسنوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 117-زينب حيدري ساعت 10:30 تا 12:30
 • 118-علی آزادی باغی ساعت 10:30 تا 12:30
 • 119-فاطمه كاكاوندساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

  یکشنبه                                        23/  6/  99

 • 120-سيده فاطمه موسويساعت 8:30 تا 10:30
 • 121-پوران مرادي صدرساعت 8:30 تا 10:30
 • 122-فرشته بيرانوند ساعت 8:30 تا 10:30
 • 123-كورش توكليساعت 30 :10 تا 12:30
 • 124-لیلا ناصر پورساعت 10:30 تا 12:30
 • 125-پروين بيرانوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 126-معصومه نجفي تاريساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

   

  دو شنبه                                        24/ 6/  99

 • 127-وحدت کردعلیوند ساعت 8:30 تا 10:30
 • 128-نازنين پوررنگساعت 8:30 تا 10:30
 • 129-حسين رضا جمشيديساعت 8:30 تا 10:30
 • 130-سعيده دولتشاهيساعت 10:30 تا 12:30
 • 131-فرشاد حيدري ساعت 10:30 تا 12:30
 • 132-فرزانه تيمورپورساعت 10:30 تا 12:30
 • 133-حسين ولي پورساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

  سه شنبه                                          25/6/  99

   

 • 134-رحیم اصل مرزی زاده ساعت 8:30 تا 10:30
 • 135-احمدعلي دلفانساعت 8:30 تا 10:30
 • 136-محسن خرم اباديساعت 8:30 تا 10:30
 • 137-سميه كرداميرساعت 10:30 تا 12:30
 • 138-مرضیه میرزا خانی ساعت 10:30 تا 12:30
 • 139-رضا مختاري نژادساعت 10:30 تا 12:3
 • 140-برديا رحمتيساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

   

           

         چهار شنبه                                        26/6 /99

   

 • 141-حسن رضا گودرزي فرساعت 8:30 تا 10:30
 • 142-مريم ماكنعليساعت 8:30 تا 10:30
 • 143-داریوش هادی پورساعت 8:30 تا 10:30
 • 144-زهرا اسدی ساعت 10:30 تا 12:30
 • 145-سمیه هاشمی ساعت 10:30 تا 12:30
 • 146-فضل اله دالوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 147-زهرا رحمان شاهيساعت 10:30 تا 12:30

   

   

           پنج شنبه                                           27/6/99

 • 148-عاطفه جعفری ساعت 8:30 تا 10:30
 • 149-آتينا امان اله بهاروندی ساعت 8:30 تا 10:30
 • 150-فردوس کرم الهی ساعت 8:30 تا 10:30
 • 151-ميرعباس باباعليساعت 10:30 تا 12:30
 • 152-صبا رضایی تبار ساعت 10:30 تا 12:30
 • 153-اکرم دارابیساعت 10:30 تا 12:30
 • 154-پرويز فتحيانساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

   

    شنبه                                           29/6/99

 • 155-زهرا اميديساعت 8:30 تا 10:30
 • 156-طيبه اكبريانساعت 8:30 تا 10:30
 • 157-رضا ياريساعت 8:30 تا 10:30
 • 158-سپیده نور محمدیان چگنیساعت 10:30 تا 12:30
 • 159-اعظم قادری نژادساعت 10:30 تا 12:30
 • 160-مژگان ويدافرساعت 10:30 تا 12:30
 • 161-حبيب دريكوندساعت 10:30 تا 12:30

   

   

  یکشنبه                                     30/6/99                   

 • 162-معصومه حسنوندساعت 8:30 تا 10:30
 • 163-مرتضي ملكشاهي نياساعت 8:30 تا 10:30
 • 164-محمدحسين خانيساعت 8:30 تا 10:30
 • 165-معصومه خيرالهيساعت 10:30 تا 12:30
 • 166-مصطفي سوريساعت 10:30 تا 12:30
 • 167-شهرام نظريساعت 10:30 تا 12:30
 • 168-مريم مختاري مطلقساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

   

   

   

                 دوشنبه                                      31/6/99

 • 169-كبري رحمان سالاري ساعت 8:30 تا 10:30
 • 170-زهرا نريمانيساعت 8:30 تا 10:30
 • 171-وحيدرضا سوريساعت 8:30 تا 10:30
 • 172-راضیه اصلانی حسین آباد ساعت 10:30 تا 12:30
 • 173-مجتبي سياهوشيساعت 10:30 تا 12:30
 • 174-سهراب طالبساعت 10:30 تا 12:30
 • 175-حجت الله نصيريساعت 10:30 تا 12:3

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر: حضور وکیل محترم طبق برنامه زمان بندی شده الزامیست و عدم حضور به منزله تخلف بوده و مطابق دستورالعمل برخورد خواهد شد.

  

نظرات کاربران


نام شما  
ایمیل
نظر شما  
متن امنیتی